zawyją syreny

ĆWICZENIA „RENEGADE-SAREX 18/II” ZGODNIE Z ZARZADZENIEM NR 158/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 6.11.2018R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO TRENINGU SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU Z POWIETRZA, W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA […]

źródło:internet

ĆWICZENIA „RENEGADE-SAREX 18/II”

ZGODNIE Z ZARZADZENIEM NR 158/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 6.11.2018R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO TRENINGU SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU Z POWIETRZA, W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA „RENEGADE-SAREX 18/II” INFORMUJĘ:

1. W DNIACH 14-15 LISTOPA DA 2018r. (TERMIN ZAPASOWY-16 LISTOPADA 2018r.) ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO TRENING SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI CYWINEJ O ZAGROŻENIU Z POWIETRZA.

2. TRENING BĘDZIE ELEMENTEM OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA pk. „RENEGADE-SAREX 18/II”.

3. W RAMACH TRENINGU NASTĄPI WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH I ZOSTANĄ WYEMITOWANE:

1) AKYSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY – „OGŁOSZENIE ALARMU”– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) AKUSTYCZNY SYGNAŁA ALARMOWY- „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

4. DO PRZEPROWADZENIA GŁOŚNEJ PRÓBY URUCHOMIENIA SYREN WYKORZYSTAĆ:

  1. RADIOWE SYSTEMY WŁĄCZANIA SYREN ALARMOWYCH;
  2. SYRENY ALARMOWE URUCHAMIANE RĘCZNIE W PUNKTACH ALARMOWYCH.