O gminie

WŁADZE GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI
Wójt Gminy Majdan Królewski: JERZY WILK
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Fryc
Sekretarz Gminy: Stanisław Łeptuch
Skarbnik Gminy: Elżbieta Mazur

INFORMACJE O GMINIE
Strona internetowa gminy: www.majdankrolewski.pl
e-mail: sekretariat@majdankrolewski.pl

Dane adresowe:
Urząd Gminy Majdan Królewski
ul. Plac Rynek 1
36-110 Majdan Królewski
tel. (015) 847 10 74

Gmina Majdan Królewski leży w obszernej niecce komorowsko-przyszowskiego wzniesienia Kotliny Sandomierskiej.Powierzchnia gminy wynosi 155,8 km2, liczy 9917 mieszkańcow. Według zapisów kronikarskich – w rejony dawnej Puszczy Sandomierskiej przyjeżdżali na łowy królowie i szlachta. Odpoczywając obozowali na terenie dzisiejszego Majdanu.Stąd wzięła się nazwa Majdan czyli obozowisko. W związku z dużym napływem ludności do Majdanu, na prośbę Jana z Tęczyna Ossolińskiego – wojewody wołyńskiego i starosty sandomierskiego – król August III podniósł go do godności miasta, ustanowił targi i wydał dekret na budowę kościoła murowanego wydzielając ze swoich dóbr 99 morgów i 33 sążnie na jego utrzymanie. Szczególny rozwój gminy Majdan Królewski nastąpił po utworzeniu samorządów w 1990r. Rozpoczęto wtedy realizacje wielu inwestycji.
Gmina posiada bardzo dobrze rozwinietą infrastrukturę, m.in.:
* w 1991r. w całości zgazyfikowano gminę
* wybudowano budynek administracyjny Urzędu Gminy, Szkołę Podstawowoą w Brzostowej Górze, budynek Remizy OSP w Komorowie, budynek biblioteki, pawilony usługowo-handlowe, Ośrodek Zdrowia i wiele innych obiektów,
* wykonano ujęcie wody w Hucie Komorowskiej oraz grupową biologiczno-mechaniczną oczyszczalnie ścieków w Majdanie Królewskim,
* wybudowano sieć wodociągowąw raz z przyłączami oraz kanalizację sanitarno,
* zorganizowano wysypisko odpadów stałych w Krzątce,
* w 1997r. całą gminę stelfonizowano.

Gmina Majdan Królewski to gmina o dużych walorach turystycznych z uwagi na swe malownicze położenie w otoczeniu ogromnych kompleksów leśnych, dogodne położenie komunikacyjne oraz posiadaną bazę noclegową.

Gmina oferuje do sprzedaży atrakcyjnie położone uzbrojone działki budowlane w pobliżu drogi krajowej Radom-Rzeszów na osiedlu „Podlasek” w Majdanie Królewskim.

Położenie gminy o dogodnym połączeniu komunikacyjnym przy drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów.
Dojazd do większych ośrodków przemysłowych w Rzeszowie, Mielcu i Stalowej Woli w promieniu 40 km.
Odległość od Zalewu w Wilczej Woli 9 km. Zabudowa rozproszona lecz uzbrojona.
Drogi powiatowe w stanie utwardzonym, stan dróg gminnych dobry.
Klimat charakteryzuje się średnio wilgotnością 550 – 600 mm opadów rocznie. średnia temperatura lipca 18°C, a stycznia -3,5°C.
Główną rzeką jest Murynia /lewy dopływ Łęgu/, biorąca początek w Komorowie i przepływa przez Majdan,Brzostową Górę, Wolę Rusinowską, Rusinów, Krzątkę. Sieć wodną uzupełniają wewnętrzne potoczki i rzeczki.
Największym bogactwem były od wieków lasy Puszczy Sandomierskiej.
Współczesny drzewostan jest o wiele uboższy. Głównym gatunkiem w lasach jest sosna, na lepszych glebach występuje jodła z domieszką dębu, buka, graba, brzozy, osiki.
Zachowały się resztki parku podworskiego z XIX / XX w. w Hucie Komorowskiej, w którym sztucznie wprowadzone część gatunków drzew ozdobnych: daglezja, sosna wejmutka, cypryśnik błotny, magnolia /wycieta/, platan klonolistny, sosna Bańka, sosna czarna, z krzewów: bluszcz pospolity, śnieguliczka biała, żywotnik zachodni.

Informacje ze strony www.majdankrolewski.pl i www.kolbuszowski.pl

Gmina Majdan Królewski położona jest
w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego
w Kotlinie Sandomierskiej,
w subregionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego.
W Gminie dominuje falista rzeźba terenu.
Gmina Majdan Królewski oddalona jest o około 8 km na południe od najbliższego większego miasta
– Nowej Dęby i o 16 km od Kolbuszowej. Od centrum województwa podkarpackiego Rzeszowa dzieli ją około 47 km.

Gmina Majdan Królewski sąsiaduje od północy z gminą Nowa Dęba,

od północnego zachodu z gminą Baranów Sandomierski, od południowego zachodu

z gminą Cmolas, od południowego wschodu z gminą Stary Dzikowiec, a z północnego wschodu z gminą Bojanów.

Gmina Majdan Królewski składa się z 7 sołectw :

  • Majdan Królewski
  • Komorów
  • Huta Komorowska
  • Brzostowa Góra
  • Wola Rusinowska
  • Rusinów
  • Krzątka

Po zlikwidowaniu województwa tarnobrzeskiego w 1998 r. gminę włączono
do powiatu kolbuszowskiego, województwa podkarpackiego w Rzeszowie.