Szkoły w gminie

Początki edukacji w gminie Majdan Królewski sięgają XVIII wieku, ukończono wówczas budowę kościoła, przy którym powstała szkółka parafialna. Młodzież uczyła się tu pisania , czytania i liczenia. W 1902 roku oddano do użytku nowy, murowany obiekt, usytuowany na przykościelnym placu, z pięcioma klasami lekcyjnymi oraz mieszkaniem dla kierownika, którym przez długie lata był Jan Krawiec, a po nim Franciszek Mazur. W 1906 roku zorganizowano szkołę w Hucie Komorowskiej w parterowym budynku o trzech klasach, z kancelarią i mieszkaniem dla kierownika, Bronisława Jagielskiego. Po wyzwoleniu przypadkowo znaleziono akt erekcyjny wmurowany wraz z kamieniem węgielnym 20 października 1906 roku.
W czasie okupacji niemieckiej w budynku ochronki w Majdanie Helena Twardoń oraz Czesława Książek zorganizowały dla młodzieży tajne nauczanie, prowadzone także
w mieszkaniach prywatnych.

Po wojnie w latach 1944/1946 w Majdanie Królewskim jak również
w pozostałych miejscowościach organizowano naukę w mieszkaniach prywatnych.

Obecnie funkcjonują:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Majdanie Królewskim,
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej,
  • Szkoła Podstawowa w Komorowie,
  • Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze,
  • Szkoła Podstawowa w Krzątce,
  • Szkoła Podstawowa w Klatkach,
  • Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej,