Wyniki wyborów samorządowych 2018

Rada Powiatu Kolbuszowskiego

KW Prawo i Sprawiedliwość (13 mandatów)

 • Józef Kardyś – Kolbuszowa
 • Ewa Posłuszny – Kupno
 • Marek Kuna – Kolbuszowa
 • Roman Petejko – Cmolas
 • Mieczysław Burek – Raniżów
 • Grażyna Wyka – Wola Raniżowska
 • Maria Zawada – Mazury
 • Henryk Wojdyło – Dzikowiec
 • Józef Prymon – Niwiska
 • Zbigniew Ofiara – Trześń
 • Barbara Wojnas – Huta Komorowska
 • Wojciech Cebula – Komorów
 • Stanisław Kopeć – Krzątka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe (3 mandaty)

 • Marian Hopek – Dzikowiec
 • Jerzy Magda – Ostrowy Baranowskie
 • Emil Wilk – Werynia

KWW Gmina Kolbuszowa – Nasz Dom (3 mandaty)

 • Grzegorz Romaniuk – Kolbuszowa
 • Lucjan Wilk – Kolbuszowa
 • Mieczysław Maziarz – Kolbuszowa

 

Rada Gmina Majdan Królewski

 • Tomasz Kozioł – Majdan Królewski
 • Mariusz Wołosz – Majdan Królewski
 • Wojciech Wołosz – Majdan Królewski
 • Waldemar Kamiński – Majdan Królewski
 • Kazimierz Kozdęba – Krzątka
 • Anna Trawińska – Krzątka
 • Krzysztof Drozdowski – Krzątka
 • Janusz Mazgaj – Brzostowa Góra
 • Mariola Kopeć – Brzostowa Góra
 • Stanisław Cham – Wola Rusinowska
 • Ryszard Deptuch – Wola Rusinowska
 • Lesław Tereszkiewicz – Komorów
 • Roman Stec – Komorów
 • Leszek Franuszkiewicz – Huta Komorowska
 • Kazimierz Wilk – Huta Komorowska

Wójt Gminy Majdan Królewski

 • Jerzy Wilk