20140513 Łowcy Burz ostrzegają przed ulewami

Wisła w Warszawie podczas fali powodziowej w maju 2010 roku (fot. A. Surowiecki)

Wisła w Warszawie podczas fali powodziowej w maju 2010 roku (fot. A. Surowiecki)

Groźne prognozy – nadciągają potężne opady deszczu

W ciągu ostatnich dni wszystkie wiodące globalne modele numeryczne zaczęły obliczać dla Polski bardzo pesymistyczne prognozy. Już teraz nad rejonem Zatoki Genueńskiej powstaje bardzo aktywny niż, który niebawem przesunie się na północny wschód, a następnie zatrzyma się na pograniczu Węgier, Rumunii i Ukrainy, gdzie zacznie się wypełniać. To zaś doprowadzi do kilkudniowych ulewnych opadów deszczu na południu naszego kraju. Potężny gradient baryczny, silny północny wiatr oraz obecność bariery orograficznej w postaci Karpat i Sudetów będzie nasilać opady. Sytuacja niepokojąco przypomina tę, z którą mieliśmy do czynienia dokładnie 4 lata temu.

 

Szczegółowe informacje i ostrzeżenia – http://www.lowcyburz.pl