Zabytki Majdanu

Spis zabytków architektury i obszarów wpisanych do rejestru:

Cmentarz Parafialny założony w 2 połowie XVIII wieku zapewne współcześnie z powstaniem parafii.
We wschodniej części cmentarza usytuowana jest klasycystyczna kaplica grobowa XIX – wiecznych właścicieli dóbr w Majdanie, Hucie Komorowskiej i Woli Rusinowskiej – Kozłowieckich. Najstarsze zachowane nagrobki kamienne i krzyże żeliwne pochodzą z 2 połowy XIX i początku XX wieku. W centrum cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 i 1944 roku, a na zachód od niej cztery mogiły zbiorowe jeńców radzieckich z komemoratywnym napisem: Ofiary mordów i zbrodni dokonanych przez faszystów niemieckich w latach 1941 – 1942. Numer rejestru zabytków 382/A, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 17.06.1988 r.

Cmentarz wojenny jeńców Armii Czerwonej z II wojny światowej z betonowym pomnikiem i napisem:
Ku pamięci jeńców Armii Radzieckiej poległych śmiercią męczeńską z rąk niemieckich zbirów w latach 1941 – 1943. Numer rejestru zabytków 394/A, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 17.06.1988 r.

Cmentarz Żydowski (ul. Komorowska), założony około połowy XVIII wieku, z pozostałościami bramy i kilkunastu macew z XIX i XX wieku. Numer rejestru zabytków 436/A, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22.04.1991 r.

Kościół Parafialny św. Bartłomieja Apostoła z końca XVIII wieku z rokokowymi rzeźbami ołtarzowymi wraz z bramą, dzwonnica i ogrodzenie. Numer rejestru zabytków 131/A, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22.04.1991 r.

Park Dworski w Hucie Komorowskiej, numer rejestru zabytków 460/A, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 25.10.1991 r.

Oprócz zabytków wpisanych do rejestru można wyróżnić także:

Figura Matki Boskiej Wniebowziętej z 1788 roku upamiętniająca miejsce pochówku konfederatów barskich, XVIII – wieczną kapliczkę p. w. św. Wawrzyńca z ludową kopią obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, usytuowaną przy drodze do Baranowa Sandomierskiego oraz, barokową figura św. Erazma na majdańskim cmentarzu.