Gratulacje !!!

„Ochotnicza Straz Pożarna w Majdanie Królewskim otrzymała darowiznę z Fundacji Pekao S.A. w kwocie 15 tys. zl. Dzięki pozyskanym środkom finansowym jednostka zakupiła 2 sztuki ubrań specjalnych, 2 sztuki hełmów do ratownictwa technicznego, 2 sztuki hełmów strażackich oraz 3 pary butów specjalnych. Pozyskany sprzet i umundurowanie podniesie sprawność i bezpieczeństwo strazaków podczas działan ratowniczo-gaśniczych .
Strażacy z OSP Majdan Królewski składają serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji Pekao S.A. za dostrzeżenie naszych potrzeb oraz Zbigniewowi Chmielowcowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania.
Dziękujemy Bardzo !!!”