2021.11.07 Przydrożne krzyże, kapliczki i figury w Gminie Majdan Królewski.

Przydrożne krzyże, kapliczki i figury w Gminie Majdan Królewski.Mapa przedstawiająca położenie przydrożnych krzyży, kapliczek i figur w Gminie Majdan Królewski (zbiór otwarty: 134 obiekty, 31.10.2021 r.). Kapliczki i krzyże przydrożne […]

Przydrożne krzyże, kapliczki i figury w Gminie Majdan Królewski.
Mapa przedstawiająca położenie przydrożnych krzyży, kapliczek i figur w Gminie Majdan Królewski (zbiór otwarty: 134 obiekty, 31.10.2021 r.). Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią element krajobrazu gminy Majdan Królewski. Są przejawem ludowej pobożności i religijności. Każdy przydrożny krzyż czy kapliczka ma własną historię…wznoszono je też w określonej intencji, prosząc o łaskę Boga, o ochronę przed chorobą, pożarem… Nie budowano ich w miejscach przypadkowych – najczęściej na rozstajach dróg. Są też kapliczki skrzynkowe, umieszczane na pniach drzew i na drewnianych lub betonowych słupkach – wykonane w formie szafek pokrytych dwuspadowym daszkiem. W środku, za przeszklonymi drzwiczkami umieszczane są obrazki i figurki Matki Boskiej lub Chrystusa. Często w odosobnieniu, z dala od zabudowań stawiano krzyże żeliwne, kamienne i drewniane..

https://www.google.pl/maps/d/embed?mid=1FFCQBCxuB9RaFC6F-lTxk-PhIYjja4az&hl=pl