Zmiana zasad handlu na placu targowym w Majdanie Królewskim od 20 kwietnia 2020 r.

W związku z licznymi interwencjami dotyczącymi uruchomienia targowiska gminnego przy ul. Kozłowieckich w Majdanie Królewskim Urząd Gminy informuje, że od 20 kwietnia 2020r. uruchomione zostaje targowisko w ograniczonym zakresie od […]

W związku z licznymi interwencjami dotyczącymi uruchomienia targowiska gminnego przy ul. Kozłowieckich w Majdanie Królewskim Urząd Gminy informuje, że od 20 kwietnia 2020r. uruchomione zostaje targowisko w ograniczonym zakresie od godz. 7.00 do godz. 11.00 (sprzedawcy będą mogli ustawiać się wcześniej).

Na placu targowym będzie można handlować płodami rolnymi: (warzywa, owoce, sadzonki, materiał siewny ). Stoiska handlowe będą usytuowane wzdłuż obrzeży placu targowego (plan poniżej)

Sprzedawcy będą zobowiązani posiadać rękawiczki, maski i płyn dezynfekujący, który winien być użyty po każdym kliencie. Towar może podawać tylko sprzedawca. Przy jednym stoisku handlowym może znajdować się maksymalnie 3 osoby, w odległości po 2 m od siebie.

Kupujący będą proszeni o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganie szczególnych zasad higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu koronawirusa.

Przypominamy wszystkim, że od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych.

Prosimy wszystkich o stosowanie się do zaleceń służb porządkowych w czasie handlu.
p>Obraz na stronie plan_targowiska.jpg

Schemat tymczasowego targowiska – [POBIERZ]