Woda niezdatna do spożycia z sieci wodociągowej – KOMUNIKAT

Zobacz informację z dnia 25.09.2017 r. w sprawie wody: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej, pismo Stacji SAN-EPID w Kolbuszowej   (wersja WORD) KOMUNIKAT INFORMACYJNY WÓJTA GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI   W związku z brakiem […]
Zobacz informację z dnia 25.09.2017 r. w sprawie wody:
pismo Stacji SAN-EPID w Kolbuszowej   (wersja WORD)

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

WÓJTA GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI

 

W związku z brakiem przydatności wody do celów spożywczych z sieci wodociągowej wodociągu Huta Komorowska od dnia 25 września 2017 r. na terenie Gminy Majdan Królewski zabrania się:

– używania wody z sieci do przygotowania posiłków;

– używania wody z sieci do mycia owoców i warzyw;

– używania wody z sieci do mycia zębów.

Woda z sieci może być używana do celów sanitarnych.

Wójt Gminy Majdan Królewski  wyznacza punkty poboru wody konfekcjonowanej dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski przy Publicznych Szkołach Podstawowych w godz. 8.00 – 18.00 w poszczególnych miejscowościach:

  1. Majdan Królewski, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski
  2. Brzostowa Góra 110, 36-110 Majdan Królewski
  3.  Huta Komorowska 102, 36-110 Majdan Królewski
  4. Krzątka 27, 36-110 Majdan Królewski
  5. Wola Rusinowska 69, 36-110 Majdan Królewski
  6. Klatki, Krzątka 202, 36-110 Majdan Królewski
  7. Komorów 116, 36-110 Majdan Królewski
  8. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusinowie.

Ponadto Wójt Gminy Majdan Królewski wyznaczył stację uzdatniania wody w Hucie Komorowskiej jako punkt czerpalny wody do spożycia od godziny 7:00 do 18:00.

 

Wójt – Jerzy Wilk