Ogłoszenie Wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 21.10.2016

       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym   O G Ł O S Z E N I E […]

      


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej uprzejmie informuje, że II paczki  żywnościowe składające się z artykułów  spożywczych  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy,  zwanego dalej FEAD,  dla Osób Najbardziej Potrzebujących,  będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej w dniu  08.12.2016 (tj. czwartek) od godz. 14:00 do godz. 16:30.

Dla osób, które wyjątkowo nie będą mogły odebrać artykułów spożywczych w dniu 08.12.2016 towar będzie wydany w dniu następnym tj. w piątek 09.12.2016 w godz. od 8:00 do godz. 8:30. 

Towar będzie wydawany na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej  w Majdanie Królewskim.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej