2012.07.08 Nowy Proboszcz w Parafii Majdan Królewski

                 8 lipca 2012 r. w  kościele parafialnym w Majdanie Królewski został oficjalnie przedstawiony i powitany nowy Proboszcz parafii Ks. Roman Dyląg zastąpujący Ks. prałata Władysława Włodarczyka pracującego w naszej parafii ponad 31 lat (1 lipca przeszedł na emeryturę). 
          Nowy proboszcz został procesyjnie wprowadzony do świątyni podczas Mszy św. o godz. 10:45. Wierni usłyszeli dekret Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, na mocy którego Ks. Roman Dyląg przeszedł z Parafii Raków obejmując urząd proboszcza parafii Majdan Królewski.
           Wprowadzenia kanonicznego dokonał Ks. Dziekan Dekanatu Raniżowskiego Ks. kanonik Stanisław Jagustyn – Proboszcz Parafii Krzątka.  Jak nakazuje prawo kanoniczne nowy Proboszcz Parafii Majdan Królewski,  złożyl publiczne wyznanie wiary oraz przyrzeczenie wierności Bogu i władzom kościelnym. Ks. Proboszcz Roman Dyląg  przyjął symbolicznie przekazane mu klucze do świątyni parafialnej.
             W uroczystym powitaniu udział wzięli mieszkańcy parafii Majdan Królewski: dzieci i młodzież,  Ksiądz Parałat Władysław Włodarczyk oraz w imieniu mieszkańców i samorządu gminnego: Lucyna Buczek – Radna Gminy Majdan Królewski z Brzostowej Góry oraz Wójt Gminy Majdan Królewski – Jerzy Wilk.

 Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…